Hliník a jeho slitiny

Hliníkový šrot a šrot ze slitin hliníku

Hliníkový šrot a šrot ze slitin hliníku je materiál, který lze použít v ocelárnách, slévárnách, hliníkárnách a tavících pecích jako surovina pro výrobu hliníku a slitin hliníku. Proto musí být dostatečně čistý a měl by splňovat příslušné normy a specifikace odpovídající požadavkům průmyslu vyrábějícího hliník.  Toto je definováno v NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Kritéria pro hliníkový šrot

Hliníkový šrot, včetně šrotu ze slitin hliníku, přestává být odpadem, jsou-li  při jeho přepravě od výrobce k dalšímu držiteli splněny všechny tyto podmínky:                                                                  

  • Celkové množství cizích látek činí max. 5% hmotnosti nebo výtěžnost kovu činí min. 90%.                  

 

Cizí látky jsou:

  • kovy kromě hliníku a slitin hliníku, nekovové látky jako zemina, prach, izolační materiály a sklo, hořlavé nekovové látky, větší kusy o velikosti cihly, zbytky vznikající při zpracování hliníku jako je okuje, pěna prach, kaly atd. Šrot nesmí obsahovat PVC v podobě povlaků, barev, plastů, viditelné stopy oleje, olejových emulzí, mazadla a vazelíny. Šrot nesmí vykazovat žádnou nebezpečnou vlastnost uvedenou ve směrnicích ES. Šrot nesmí obsahovat žádné tlakové, uzavřené či nedostatečně otevřené nádoby, které by mohly v tavících pecích způsobit výbuch.

Slitiny
Al 99,5 % - Al 99,7%,     AlMgSi0,5,     AlMgSi0,7,     AlMgSi1,     AlMg3
FORMA
kusový odpad, granulát
BALENÍ
bigbag, šrot slisovaný do kvádru

Máte dotaz?

Pokud máte nějaký dotaz, na který jste nenašli ve výše uvedeném textu odpověď, kontaktujte nás: