Měď

Měděné trubky

Měděné trubky se díky svým  vlastnostem - dlouhé životnosti, odolnosti proti korozi, výborné elektrické a tepelné vodivosti a jednoduchému zpracování používají v celé řadě průmyslových odvětví, v zemědělství i domácnostech. Podle způsobu použití je rozdělujeme na:

Měděné trubky průmyslové díky svým výborným vlastnostem nacházejí velké uplatnění především v elektrotechnickém průmyslu, při výrobě výměníků tepla ale i v celé řadě jiných průmyslových odvětví.

Slitiny
EN DIN POUŽITÍ
Cu-DHP
CW024A
SF-Cu všeobecné průmyslové použití
výměníky, kondenzátory,
klimatizační, chladící zařízení
Cu-HCP
CW021A
SE-Cu elektrotechnický průmysl
Cu-ETP
CW004A
E-Cu58
STAV
měkký, polotvrdý, tvrdý, ohybatelný
Rozměry (mm)
Trubky pro všeobecné použití podle EN 12449
vnější průměr (d) 6,0 - 22,0 6,0 - 120,0
tloušťka stěny (s) 0,5 - 2,0 0,5 - 10,0
forma dodání kruh
plochý kruh (spirála) u měkkého stavu
výrobní délky 2 - 6 m
přesné délky 1 - 6 m
Trubky pro výměníky tepla podle EN 12451, EN 12735-2
vnější průměr (d) 6,0 - 22,0 6,0 - 76,0
tloušťka stěny (s) 0,5 - 2,0 0,5 - 3,0
forma dodání kruh
plochý kruh (spirála) u měkkého stavu
LWC kruh d ≤ 18, s ≤ 1,5 u EN 15735-2
výrobní délky 2 - 6 m
přesné délky 1 - 6 m
Trubky pro elektrotechnický průmysl podle EN 13600
vnější průměr (d) 6,0 - 22,0 6,0 - 120,0
tloušťka stěny (s) 0,5 - 2,0 0,5 - 10,0
forma dodání kruh
plochý kruh (spirála) u měkkého stavu
výrobní délky 2 - 6 m
přesné délky 1 - 6 m
NORMY
pro všeobecné použití EN 12449
(DIN 1754-1,2,3, DIN 1755-1,2,3, DIN 17671-1,2)
pro výměníky, kondenzátory EN 12451
(DIN 1755-1, DIN 1785, DIN 1754-1)
pro klimatizační a chladící zařízení EN 12735-2
(DIN 1754-1,2, DIN 59753)
pro elektrotechnický průmysl EN 13600
(DIN 1754-1,2, DIN 40500-2)
DODACÍ PODMÍNKY
Minimální množství od rozměru a jakosti
500 kg
Velikost balení
500 kg
Způsob balení
viz. výše
rovné ve svazku zabezpečené proti poškození
kruhy, ploché kruhy a LWC na paletě zabezpečené proti poškození

Přednostmi instalačních měděných trubek je stálost jejich vlastností, nezávadnost a hlavně velmi dlouhá životnost. Tyto trubky se používají pro rozvody teplé a studené vody, pro otopné, klimatizační a chladící systémy. Uplatňují se i pro rozvody plynů v medicinských zařízeních a laboratořích do provozního tlaku 2000 kPa a ve vákuových systémech.

Slitiny
EN DIN POUŽITÍ
Cu-DHP
CW024A
SF-Cu
2.0090
Cu min. 99,9 %, P 0,015 - 0,040 %
STAV
měkký, polotvrdý, tvrdý, pérově tvrdý
KVALITA POVRCHU
vnější vzhled a obsah nečistot odpovídá standardům pro instalační trubky
Rozměry (mm)
Trubky pro sanitu a systémy vytápění podle EN 1057
vnější průměr (d) 6,0 - 22,0 6,0 - 120,0
tloušťka stěny (s) 0,5 - 2,0 0,5 - 3,0
forma dodání kruh
plochý kruh (spirála) u měkkého stavu
výrobní délky 2 - 6 m
přesné délky 1 - 6 m
Trubky pro klimatizační a chladící zařízení podle EN 12735-1
vnější průměr (d) 6,0 - 22,0 6,0 - 108,0
tloušťka stěny (s) 0,5 - 2,0 0,5 - 2,5
forma dodání kruh
plochý kruh (spirála) u měkkého stavu
výrobní délky 2 - 6 m
přesné délky 1 - 6 m
Trubky na medicínké plyny a vakuum podle EN 13348
vnější průměr (d) 8,0 - 22,0 8,0 - 54,0
tloušťka stěny (s) 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0
forma dodání kruh
plochý kruh (spirála) u měkkého stavu
výrobní délky 2 - 6 m
přesné délky 1 - 6 m
NORMY
EN 1057, EN 12735-1, EN 13348
(DIN 1786, DIN 1787)
DODACÍ PODMÍNKY
Minimální množství od rozměru a jakosti
500 kg
Velikost balení
500 kg
Způsob balení
viz. výše
rovné ve svazku zabezpečené proti poškození
kruhy, ploché kruhy a LWC na paletě zabezpečené proti poškození

Tenkostěnné měděné trubky se používají pro výrobu chladících zařízení, výměníků tepla, zařízení pro využívání sluneční energie, otopných těles i jinde.

Slitiny
EN DIN POUŽITÍ
Cu-DHP
CW024A
SF-Cu
2.0090
chladící zařízení
výměníky tepla
zásobování kapalinami volně i pod tlakem
solární zařízení
ohřívače
nýty
STAV
měkký, polotvrdý, tvrdý
Rozměry (mm)
vnější průměr (d) 1,5 - 12,0 3,0 - 12,0
tloušťka stěny (s) 0,35 - 0,5 0,35 - 0,5
forma dodání kruh, pokud d trubky < 5 mm
d kruhu 500 - 800 mm
plochý kruh(spirála), pokud d trubky 3 - 12 mm
d plochého kruhu (pirály) 400 - 800 mm
výrobní délka 2 - 6 m
přesné délky 0,02 - 6 m
u měkkého stavu max. délka 2,2 m
NORMY
EN 1057, EN 12735-1,2, EN 12449
(DIN 1786, DIN 1754-1,2,3, DIN 59753, DIN 1755-1,2,3, DIN 17671-1,2)
DODACÍ PODMÍNKY
Minimální množství od rozměru a jakosti
dle požadavku
Velikost balení
dle požadavku
Způsob balení
viz. výše
rovné v bedně
kruhy, ploché kruhy na paletě zabezpečené proti poškození

máte speciální požadavky?

Máte zájem o měděné trubky, které nejsou ve výše uvedené tabulce nebo máte jiné dotazy?
Kontaktujte nás: