Mosaz a bronz

Mosaz je nejznámější a nejpoužívanější slitina mědi.  Jedná se o slitinu mědi a zinku (binární mosaz).  Část zinku může být nahrazena i jiným kovem, pak se jedná o ternární mosaz. Významnými přednostmi mosazi je odolnost vůči atmosférickým vlivům, dobrá obrobitelnost a korozivzdornost. Díky těmto vlastnostem nacházejí mosazné polotovary, které dodáváme, velké uplatnění v automobilovém a lodním průmyslu, ve strojírenství, stavebnictví, elektrotechnickém průmyslu a jinde.

Další významnou slitinou mědi je bronz.  Je to slitina mědi a cínu, případně i jiných kovů. Bronz byl objeven již ve starověku, kde sehrál významnou roli v technickém pokroku.   Dnes se používá především pro speciální účely - např. ve slévárenství, v agresívním prostředí díky odolnosti vůči kyselinám a louhům nebo pro výrobu trolejových vedení.  Z bronzových polotovarů dodáváme především tyče, které se nejčastěji zpracovávají třískovým obráběním nebo kováním.

Všechny dodávané polotovary jsou vyráběné v souladu s platnými EN normami, ale lze je objednat i podle norem DIN nebo ASTM.

máte speciální požadavky?

Máte zájem o koupi materiálu, který není ve výše uvedeném seznamu nebo máte jiné dotazy?
Kontaktujte nás: