ISO certifikace

Jsme držiteli certifikátu, který potvrzuje zavedení, používání a udržování systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016. Poslední audit u nás proběhl v dubnu 2024.

Během auditu jsou detailně zkoumány klíčové procesy firmy. Provedený audit prokázal, že naše společnost má zavedený a používaný systém kvality, který  je na vysoké úrovni a společnost jej udržuje a neustále rozvíjí.


Ke stažení: