Hlavní slitiny hliníkových tyčí

Tyče slitiny EN AW 2007 

Slitina hliníku 2007 je vysoce pevná slitina, která patří do řady 2000 slitin hliníku. 
1. Složení: Slitina hliníku 2007 se skládá především z hliníku, mědi a menšího množství dalších prvků. Typické složení se pohybuje přibližně v rozmezí 91,0-95,0 % hliníku, 3,5-4,5 % mědi a malého množství železa, manganu a dalších prvků.
2. Pevnost: Slitina 2007 je známá svou vysokou pevností a vynikající obrobitelností. Má dobré mechanické vlastnosti a lze ji snadno tvářet, tvarovat a obrábět.
3. Obrobitelnost: Hliníková slitina 2007 má výjimečnou obrobitelnost, takže je vhodná pro různé obráběcí operace, jako je vrtání, soustružení, frézování a řezání závitů. Při obrábění vytváří malé souvislé třísky a nabízí vynikající kontrolu třísek.
4. Odolnost proti korozi: Odolnost slitiny 2007 proti korozi je střední. Na svém povrchu vytváří ochrannou vrstvu oxidu, která poskytuje určitou odolnost proti korozi. Není však tak odolná proti korozi jako jiné hliníkové slitiny, například 6061 nebo 7075.


Hliníkové tyče vyrobené ze slitiny 2007 vykazují několik výhodných vlastností, díky nimž jsou vhodné pro řadu použití. Zaprvé, slitina má vysokou pevnost, což tyčím umožňuje odolávat velkému zatížení a mechanickému namáhání. Díky tomu jsou ideální pro aplikace, kde je pevnost kritickým požadavkem, například v konstrukčních součástech a nosných dílech.
Kromě toho mají tyče ze slitiny 2007 vynikající obrobitelnost, což znamená, že je lze snadno tvarovat, vrtat nebo řezat do požadovaných tvarů. Díky této vlastnosti jsou cenné v průmyslových odvětvích, která vyžadují přesné obrábění, jako je automobilový a letecký průmysl a další výrobní odvětví. Obrobitelnost tyčí ze slitiny 2007 umožňuje efektivní výrobní procesy a snižuje výrobní náklady.
Další výhodou použití tyčí ze slitiny 2007 je jejich odolnost proti korozi. Hliník přirozeně vytváří na svém povrchu ochrannou vrstvu oxidu, která zabraňuje další oxidaci a korozi. Díky tomu jsou tyče vysoce odolné a vhodné pro aplikace, kde mohou být vystaveny drsným podmínkám prostředí nebo korozivním látkám.


 

 


 

Tyče slitiny EN AW 6082

Slitina hliníku 6082 je oblíbená vysokopevnostní slitina, která patří do řady 6000 slitin hliníku. 
1. Složení: Slitina hliníku 6082 se skládá především z hliníku, hořčíku a křemíku a menšího množství dalších prvků. Typické složení se pohybuje v rozmezí přibližně 97,4-98,6 % hliníku, 0,6-1,2 % hořčíku, 0,7-1,3 % křemíku a stopových množství dalších prvků, jako je železo, mangan a chrom.
2. Pevnost: Slitina 6082 je známá svou vysokou pevností a vynikající houževnatostí. Nabízí dobré mechanické vlastnosti, včetně vysoké pevnosti v tahu, meze kluzu a tvrdosti. Často se používá v konstrukčních aplikacích, kde je rozhodující pevnost a trvanlivost.
3. Obrobitelnost: Slitina hliníku 6082 má dobrou obrobitelnost, takže je vhodná pro různé obráběcí operace, jako je vrtání, frézování, soustružení a závitování. Lze ji snadno opracovávat standardními obráběcími technikami a při obrábění vytváří malé, nesouvislé třísky.
4. Odolnost proti korozi: Slitina 6082 má dobrou odolnost proti korozi, zejména ve venkovním a mořském prostředí. Na svém povrchu vytváří ochrannou vrstvu oxidu, která poskytuje určitou odolnost proti korozi. Není však tak odolná proti korozi jako některé jiné hliníkové slitiny, například 6061 nebo 7075.
5. Svařitelnost: Slitina hliníku 6082 má vynikající svařitelnost. Lze ji snadno svařovat různými svařovacími technikami, včetně svařování TIG (svařování wolframovým inertním plynem), MIG (svařování inertním plynem) a odporového svařování. Pro zajištění kvalitních svarů je třeba dodržovat správné svařovací postupy.
6. Použití: Díky své vysoké pevnosti, dobré obrobitelnosti a odolnosti proti korozi se slitina hliníku 6082 široce používá v různých aplikacích. Běžně se používá ve stavebnictví pro konstrukční prvky, jako jsou nosníky, vazníky a lešení. Používá se také v dopravním průmyslu pro výrobu součástí vozidel, včetně karoserií nákladních automobilů, přívěsů a železničních vozů. Kromě toho slitina 6082 nachází uplatnění v lodním vybavení, průmyslových strojích a ve všeobecném strojírenství.


Hliníkové tyče vyrobené ze slitiny 6082, nabízejí řadu výhod a nacházejí rozmanité využití v různých průmyslových odvětvích. Pojďme se podívat na výhody a použití těchto tyčí.
Jednou z hlavních výhod hliníkových tyčí ze slitiny 6082 je jejich výjimečná pevnost. Tato slitina má vysokou pevnost v tahu, takže je vhodná pro aplikace, které vyžadují strukturální integritu a odolnost. Tyče odolávají velkému zatížení a deformaci, takže jsou ideální pro použití ve stavebních a strojírenských projektech.
Další významnou výhodou hliníkových tyčí ze slitiny 6082 je jejich vynikající odolnost proti korozi. Hliník přirozeně vytváří na svém povrchu tenkou vrstvu oxidu, která působí jako ochranná bariéra proti korozi. Díky této vlastnosti jsou tyče vysoce odolné vůči vlivům prostředí, jako je vlhkost, UV záření a kolísání teplot. Proto se hojně používají ve venkovních konstrukcích, v námořních aplikacích a v oblastech s vysokou vlhkostí.
Hliníkové tyče ze slitiny 6082 se vyznačují také dobrou svařitelností a obrobitelností. Lze je snadno spojovat různými svařovacími technikami, což umožňuje výrobu složitých konstrukcí. Kromě toho lze tyče poměrně snadno obrábět a tvarovat, což umožňuje přizpůsobení a přesné technické zpracování.
Další výhodou použití tyčí ze slitiny 6082 je jejich nízká hmotnost. Hliník má přibližně třetinovou hustotu ve srovnání s ocelí, což z něj činí vynikající volbu v aplikacích, kde je důležité snížit hmotnost. Tato vlastnost přispívá k úspoře paliva při přepravě, zvyšuje snadnost manipulace při montáži a snižuje celkové zatížení konstrukcí.p
Všestrannost hliníkových tyčí dále zvyšuje jejich elektrická vodivost.Hliník má vynikající elektrické vlastnosti, díky nimž je preferovanou volbou v elektrických přenosových a distribučních systémech.Díky své schopnosti účinně vést elektrický proud při zachování nízkého odporu se hojně používá v elektrických přenosových vedeních, elektrických kabelech a přípojnicích.
Pokud jde o specifické aplikace, hliníkové tyče ze slitiny 6082 nacházejí široké uplatnění v leteckém průmyslu. Díky kombinaci pevnosti, nízké hmotnosti a odolnosti proti korozi jsou ideální pro výrobu leteckých součástí, jako jsou konstrukce křídel a trupů letadel. Kromě toho se tyče díky své robustnosti a schopnosti odolávat dynamickému zatížení využívají při konstrukci vysokorychlostních vlaků, automobilových rámů a lešenářských systémů.
Závěrem lze říci, že hliníkové tyče vyrobené ze slitiny 6082 nabízejí řadu výhod a slouží k širokému spektru použití. Jejich vysoká pevnost, odolnost proti korozi, svařitelnost, obrobitelnost a nízká hmotnost z nich činí atraktivní volbu v různých průmyslových odvětvích. Od stavebních a strojírenských projektů až po letecké a dopravní aplikace, tyto tyče poskytují potřebné vlastnosti pro spolehlivý a efektivní výkon.

 

Porovnání obou slitin


1. Obrobitelnost: Slitina 2007 má ve srovnání se slitinou 6082 lepší obrobitelnost. Díky svému složení se slitina 2007 lépe obrábí a nabízí lepší kontrolu třísek. Díky tomu je preferovanou volbou pro aplikace, kde je nezbytné přesné obrábění.

2. Pevnost: Slitina 6082 má obecně vyšší pevnost než slitina 2007. Konkrétní pevnostní charakteristiky se mohou lišit v závislosti na temperaci nebo tepelném zpracování, které bylo na hliníkové tyče aplikováno. Obecně však slitina 6082 vykazuje lepší mechanické vlastnosti a vyšší mez kluzu, takže je vhodná pro aplikace, které vyžadují vyšší pevnost a nosnost.

3. Odolnost proti korozi: Obě slitiny vykazují dobrou odolnost proti korozi. Slitina 2007 obsahuje měď, což ji může činit náchylnější ke korozi v určitých prostředích, zejména v přítomnosti vlhkosti nebo kyselých podmínek. Slitina 6082 s obsahem hořčíku a křemíku obvykle poskytuje lepší odolnost proti korozi, zejména v mořském nebo průmyslovém prostředí.

4. Použití: Slitina 2007 se běžně používá v průmyslových odvětvích, která vyžadují přesné obrábění, jako je letectví, automobilový průmysl a výroba elektrických zařízení. Díky své vynikající obrobitelnosti a pevnosti je vhodná pro součásti, které vyžadují vysokou přesnost a složité tvary. Slitina 6082 se díky své vyšší pevnosti a dobré tvařitelnosti často používá v konstrukčních aplikacích, včetně stavebnictví, dopravy a všeobecného strojírenství.